Grădinița cu program prelungit Ion Creangă, modernizată pe fonduri europene

Social

Primarul Mihail Genoiu: Toate proiectele depuse de Municipiul Craiova pe actualele axe de finanțare au fost aprobate

Proiect:

˝Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă˝

POR/2017/4/4.4/4.4/1

VALOARE PROIECT:                                        4.850.745,51 lei

Cheltuieli totale eligibile:                              4.696.478,56 lei

Cheltuieli totale nerambursabile:                   4.602.549,00 lei (98%)

Cheltuieli totale contribuție proprie:                   93.929,56 lei (2%)  

Cheltuieli totale neeligibile:                                154.266,95 lei

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii uniăților de învățământ din municipiul Craiova, prin derularea de lucrări de intervenție specifice, pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților preșcolarilor în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Ion Creangă – Craiova.

Obiectivele specifice ale proiectului

– Reabilitarea si dotarea corpului de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit Ion Creanga in scopul imbunatatirii conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor

– Asigurarea creşterii nivelului de educaţie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi capacităţi de integrare social.

Beneficiari

  • Beneficiari directi:

– Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga Craiova, cu sediul in str. Aurel Vlaicu nr. 10, institutie publica de interes local (finantata din bugetul local), aflata in subordinea UAT Municipiul Craiova.

– 222 prescolari ce frecventeaza cursurile gradinitei (pentru anul scolar 2017-2018), respectiv  230 prescolari ce se estimeaza a fi inscrisi la gradinita la finalul implementarii proiectului.

– 17 Cadre didactice angajate ale Gradinitei cu Program Prelungit Ion Creanga Craiova si 15 persoane reprezentand personal nedidactic, sanitar si auxiliar.

Descrierea investiției

Gradinita cu program prelungit Ion Creanga este amplasata in mun. Craiova, str. Aurel Vlaicu nr. 10, pe un teren de 5430mp, in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general. Imobilul are regim de inaltime Sp+P+1E+camera tehnica, Sc = 936 mp, Scd=1872 mp.

  • Principalele lucrari de interventie propuse:

– Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a cladirii,

– reabilitarea termică a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum,

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu,

– instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calitatii aerului interior,

– reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladire,

– realizare instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori si exteriori, instalație de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu,

– Amenajari exterioare: loc de joaca – 99 mp, reabilitare imprejmuire, refacere alei și trotuare – 1000 mp, spatii verzi – 3395 mp. Dotari interioare.

Prin proiect se vor mai executa lucrări de amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, se va reabilita și incinta amplasamentului grădiniței concomitent cu dotarea spațiilor interioare cu mobilier și echipamente moderne.

  • Descrierea tehnică a proiectului

Fiecare încăpere din clădirea reabilitată va fi dotată, în așa fel încât să asigure utilizatorilor, indiferent de vârstă, un mediu sănătos, plăcut şi confortabil cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, un cadru social sigur şi salubru, un microclimat care sa asigure desfasurarea activitatilor zilnice in conditii optime.

Astfel, se vor achizitiona mobilier si dotari pentru salile de clasa, mobilier pentru sala de sport, echipamente pentru bucatarie si spalatorie, dotari exterioare, echipamente IT, dotari PSI si alte dotari necesare functionarii. Apa calda va fi asigurata de panouri solare.

Contractul de finanțare pentru proiectul “Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă” este în valoare de 4.850.745,51 lei (988 mii euro) și este ultimul proiect din cele 29 depuse de Primăria Craiova care a fost aprobat spre finanțare.

“În acest moment, toate proiectele depuse de Municipiul Craiova pe actualele axe de finanțare au fost aprobate. Avem o rată de succes de 100%: 29 proiecte depuse, 29 aprobate! Am depus proiecte cu o valoare totală cu mult peste suma alocată care a fost de doar 47 milioane euro. Craiova are în acest moment proiecte depuse și aprobate în valoare de 169 milioane euro, fără a lua în considerare Masterplanul de apă care singur însumează 434 milioane euro.

Astfel, avem un randament de absorbție al fondurilor europene de aproape 330% – am avut alocate 47 milioane euro și avem proiecte aprobate în valoare de 169 milioane euro”, a precizat primarul Mihail Genoiu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns