Se prelungește perioada de distribuire a măştilor de protecţie pentru persoanele defavorizate

Social

Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova anunţă prelungirea perioadei de distribuire a măştilor de protecţie pentru persoanele defavorizate conform OUG nr.78/2020.

Programul de distribuire este luni şi marţi în intervalul orar 8:30-16:00 la sediul din str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, miercuri şi joi în intervalul orar 8:30-16:00 iar vineri în intervalul orar 8:30 – 13:30 de la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14.

Acestea se distribuie conform OUG nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. 

Potrivit art.1 din actul normativ mai sus menţionat, beneficiază de măști de protecție următoarele persoane defavorizate, care au domiciliul în municipiul Craiova:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare; 

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Fiecare persoană va primi un număr de 50 de măşti de protecţie, aferente unei perioade de două luni, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparţin, la data distribuirii acestora.  

Pentru categoriile prevăzute la lit. a) lit. b) şi lit. d) măștile de protecţie vor fi ridicate în baza actului de identitate prezentat în original şi a certificatului de naştere  în original pentru  minor.

Pentru categoria prevăzută la lit. c) măștile de protecţie vor fi ridicate în baza actului de identitate prezentat în original.

Persoanele care nu se regăsesc pe listele iniţiale, dar care s-au  încadrat în  categoriile de beneficiari ulterior datei de 01.05.2020, vor primi măşti de protecţie pe liste suplimentare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 7 din  OUG nr.78/2020,  prezentand  documente doveditoare astfel:

-beneficiarii de ajutor minim garantat şi alocaţie pentru susţinerea familiei –  BI/CI prezentat în original  precum şi dispoziţiile de stabilire a dreptului;

– pensionarii –  decizia de pensie  şi cupon pensie;

– persoanele cu handicap – certificat de încadrare în grad de  handicap.

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:

– sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel. 0351428364;

-sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str.Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, tel. 0251437617;

–  pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova: www.spascraiova.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns